Wegen

Geo-MX 3D-ontwerp voor wegenbouw.

Tot het dienstenpakket van Geo-MX behoort ook het alignment ontwerp, verticaal en horizontaal profiel, verkantingen, kruispunten, grondverzet en tekeningen voor het wegontwerp volgens de geldende normen met MXROAD of Civil3D.