Energie

Betrouwbare diensten voor aanleg van windmolenparken.

Bij de aanleg en bouw van nieuwe offshore windmolenparken ondersteunt Geo-MX de verschillende stakeholders op gebied van kartrering, hoeveelheidsberekeningen, profielen en inplantingen van de verschillende onderdelen zoals de windmolens en de kabeltracées tussen de parken en het vaste land.

Geo-MX levert ook diensten voor het leggen van onderzeese pijpleidingen en kabels.