DUURZAAMHEID

Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden tot behoeftevoorziening van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Dit met bijzondere aandacht voor de integratie van en de synergie tussen de sociale, de ecologische en de economische dimensie.

  Geo-MX geeft voorrang aan innovatieve duurzame projecten en aanbestedingen.
  Onze portfolio bevat duurzame projecten zoals de ontwikkeling van nieuwe groene stroom offshore windmolenparken, complexe bodemsaneringen, de aanleg en optimalisatie van stortplaatsen en afvalbergen enz.
  Geo-MX streeft ernaar om binnen zijn organisatie effectieve manieren te creĆ«ren voor duurzaam werken. Enkele voorbeelden hiervan zijn onder andere, de fietsvergoeding en flexibiliteit met betrekking tot thuiswerk.