Duurzaamheid

Geo-MX staat voor duurzame ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden tot behoeftevoorziening van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Dit met bijzondere aandacht voor de integratie van en de synergie tussen de sociale, de ecologische en de economische dimensie.

Geo-MX geeft voorrang aan innovatieve duurzame projecten en aanbestedingen. Onze portfolio bevat duurzame projecten zoals de ontwikkeling van nieuwe groene stroom offshore windmolenparken, complexe bodemsaneringen, de aanleg en optimalisatie van stortplaatsen en afvalbergen enz..

Geo-MX streeft ernaar om binnen zijn organisatie effectieve manieren te creëren voor duurzaam werken. Enkele voorbeelden hiervan zijn onder andere, de fietsvergoeding en flexibiliteit met betrekking tot thuiswerk.

 

onze diensten

diensten voor diverse waterbouwkundige, civiele en milieu projecten


3D-ontwerp

Geogerefereerde ontwerpen van theoretische 3D-modellen met Civil3D & MXROAD.


Volumes

Betrouwbare volumeberekeningen, haalbaarheidsstudies, optimalisaties en opsplitsen van volumes naar geotechnische lagen, niveaus en faseringen.


CAD

Survey en topokaarten, verschilkaarten. Maken van situatie- en uitvoeringsplannen. Volledige as-built dossiers.

geogerefereerd engineering en intelligent modelleren van digitale terreinmodellen voor 3D-ontwerp