OMV

Een goedgekeurde omgevingsvergunning start bij een goed dossier!

Sinds de invoering van de omgevingsvergunning op 1 januari 2018 ondersteunt Geo-MX bedrijven, overheden, studiebureaus, architecten, ea met het opmaken van de omgevingsvergunningen voor infrastructuurwerken, technische werken en project-MER.
Als onafhankelijk tekenbureau staan we in bij de opmaak van de nodige tekeningen en documenten ter ondersteuning van de vergunningsaanvraag.
Door onze ervaring en kennis van het normboek OMV zorgen we voor een efficiënt en goed afgewerkt dossier.


Waarom een omgevingsvergunning?

De invoering van de omgevingsvergunning op 1 januari 2018 houdt in dat alle steden en gemeenten werken met het Omgevingsloket (‘loket voor omgevingsvergunningen’). In het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen dan geen aanvragen meer ingediend worden. We spreken ook niet meer van bouwaanvragen en milieuaanvragen, maar van de ‘omgevingsvergunning’.
Bij een omgevingsvergunning worden zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van een project tegelijk beoordeeld. Elke digitale aanvraag wordt ingediend in het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter en moet leiden tot betere besluitvorming.

www.omgevingsloketvlaanderen.be
Andere diensten voor diverse waterbouwkundige, civiele en milieu projecten.