BOUWPUTTEN

Betrouwbare volumeberekeningen, 3D-modellen en tekeningen voor het uitgraven van bouwputten.

Volumebalansen voor bouwputten dienen correct berekend te worden om tijdens de uitvoering zo weinig mogelijk grond te moeten afvoeren of extra grond te moeten aanvoeren. Goede metingen en correcte 3D-modellen zijn hier zeer belangrijk.

Geo-mx levert ook onafhankelijk advies bij geschillen over de grondbalans tussen bouwheer en aannemer.
Onze grondverzet toepassingen voor diverse civiele en milieu projecten.