Infra

Toepassingsgebieden Geo-MX voor infrastructuurwerken.

Geo-mx levert 3D-ontwerp voor wegenis volgens de geldende normen en brengt ook rioleringen in de straat en op privéterreinen in 3D.

toepassingsgebieden in infrastructuur

verwezenlijkingen voor diverse waterbouwkundige, civiele en milieu projecten

Rioleringen

Tot het infra ontwerp hoort o.a. het riolerings-ontwerp.

Wegen

Geo-MX levert diensten voor wegontwerp.

geogerefereerd engineering en intelligent modelleren van digitale terreinmodellen voor 3D-ontwerp