Waterbouw

Toepassingsgebieden Geo-MX in waterbouw.

Boven water of onder water, door de projecten in 3D virtueel te bouwen, wordt er inzicht gekregen in de verschillende delen en hoe het project kan verwezenlijkt worden.

Er kunnen verschillende analyses op uitgevoerd worden zoals hoeveelheidsberekeningen, kaarten, profielen, views.

De 3D-modellen kunnen bij uitvoering door GPS gestuurde machines op de werf worden gebruikt.

toepassingsgebieden in waterbouw

verwezenlijkingen voor diverse waterbouwkundige, civiele en milieu projecten

Baggerwerken

Analyses voor havens, rivieren, kanalen, verdiepingswerken, zandwinning zoals
Volumeberekeningen naar niveaus of lagen.

Baggerstorten

Dijkopbouw en capaciteitsberekeningen.

Dijken

3D-ontwerp van de dijkopbouw met onderlagen en overgangen.

Havens

Onderhouds- en verdiepingswerken, uitbreidingen, nieuwe dokken.

Marina's

Jachthavens met revetment en masterplannen.

Sluizen / Kanalen

Grondverzet en baggerwerken voor de aanleg van grote sluizen
Baggerwerken voor toegangskanalen.

Stranden

Bij strandsuppletie correcte hoeveelheidsberekeningen afhankelijk van het gekozen profiel.

geogerefereerd engineering en intelligent modelleren van digitale terreinmodellen voor 3D-ontwerp