BAGGERWERKEN

Betrouwbare volumeberekeningen, 3D-modellen en tekeningen voor de baggersector.

In ontwerp-fase helpen de 3D-designs om het meest kost-efficiente geometrische design te vinden. Er worden uitgebreide analyses uitgevoerd rekening houdend met de survey-, de geologische- en de milieudata, de slopestability en mogelijke grondverbeteringen van de aangeleverde ontwerpen.

Eens de 3D-modellen klaar zijn (theoretisch, bestaand, grondlagen en faseringen) is het mogelijk om zeer gedetailleerde volumes en oppervlaktes te berekenen: horizontale en verticale opsplitsingen en naar verschillende lagen.

Op deze 3D-modellen kunnen dan verschillende analyses gedaan worden: contourplannen, verschilkaarten, profielen,…


Project
...

Andere waterbouw toepassingen voor diverse waterbouwkundige projecten.