Grondverzet

Toepassingsgebieden Geo-MX in grondverzet.

Het berekenen van droge grondverzet van bouwputten, infrastructuur- of saneringswerken is belangrijk vanwege de steeds duurder wordende grondprijs.
Grond af- en aanvoeren is best te beperken. Geo-MX helpt hierbij door het theoretisch model te ontwerpen met als doel een grondbalans te benaderen.

toepassingsgebieden in grondverzet

verwezenlijkingen voor diverse waterbouwkundige, civiele en milieu projecten

Bodemsaneringen

Grondverzet van de verschillende zones opgesplitst naar vervuilingen of te hergebruiken.

Bouwputten

Wat is de grondbalans? Hoeveel dient er te worden afgevoerd?

geogerefereerd engineering en intelligent modelleren van digitale terreinmodellen voor 3D-ontwerp