Geo-MX is een onafhankelijk studiebureau voor projecten in aanbestedings-, ontwerp- en uitvoeringsfase. We bieden ondersteuning in elke fase van een project en dit met een bijzonder grote klantgerichtheid.

Geo-MX ondersteunt de aanleg en bouw van nieuwe groene stroom offshore windmolenparken.

bekijk onze nieuwe vacature

onze expertise:
Havens & sluizen, Dijken, Stortplaatsen, Grondverzet, Wegenis, Spoorwegen, Bodemsaneringen, Windmolens, Lifting, Kabels, Rioleringen, enz.

Geo-MX beschikt intern over zeer ruime ervaring in CAD-engineering en volumeberekeningen in de waterbouw, de civiele wereld, de energiesector en de milieusector met betrekking tot complexe bodemsaneringen.

Geo-MX behoort tot de top in de sector.

onze toepassingsgebieden

verwezenlijkingen voor diverse waterbouwkundige, civiele en milieu projecten

Waterbouw

Baggerstorten, baggerwerken, dijken, havens, marinas, sluizen/kanalen en stranden.

Grondverzet

Bodemsaneringen en bouwputten.

Energie

Aanleg van offshore windmolenparken, kabeltracées, scour protection.

Stortplaatsen

Sanering, uitbreiding of nieuwe aanleg van deponieën.

Infra

Volumeberekeningen voor ondersteuning bij aanleg van wegenis en riolering.

onze diensten

diensten voor diverse waterbouwkundige, civiele en milieu projecten


3D-ontwerp

Geogerefereerde ontwerpen van theoretische 3D-modellen met Civil3D & MXROAD.


Volumes

Betrouwbare volumeberekeningen, haalbaarheidsstudies, optimalisaties en opsplitsen van volumes naar geotechnische lagen, niveaus en faseringen.


CAD

Survey en topo-kaarten, verschilkaarten. Maken van situatie- en uitvoeringsplannen. Volledige as-built dossiers.

a

Omgevingsvergunningen

Door onze ervaring en kennis van het normboek OMV zorgen we voor een efficiënt en goed afgewerkt dossier.

 

geogerefereerd engineering en intelligent modelleren van digitale terreinmodellen voor 3D-ontwerp