3D-ontwerp

Ontwerpen van theoretische 3D-modellen met Civil3D & MXROAD.

- Geogerefereerd 3D-ontwerp
- Grondlagen voor grondverzet en baggerwerken
- Faseringen
- Landwinning
- Milieugericht 3D-ontwerp naar vervuilingen
- Grondwerk voor bouwputten
- Dijkontwerp en oeverbescherming met de onderliggende lagenstructuren
- Iteratief optimaliseren van bagger-, opspuit- en breakwater design
- Wegontwerp
- Spoorwegontwerp
- Verkeersinfra (parkings, fietspaden,…)
- Verwerken van topografische metingen
- Verwerken van hydrografische metingen

onze diensten

diensten voor diverse waterbouwkundige, civiele en milieu projecten


3D-ontwerp

Geogerefereerde ontwerpen van theoretische 3D-modellen met Civil3D & MXROAD.


Volumes

Betrouwbare volumeberekeningen, haalbaarheidsstudies, optimalisaties en opsplitsen van volumes naar geotechnische lagen, niveaus en faseringen.


CAD

Survey en topokaarten, verschilkaarten. Maken van situatie- en uitvoeringsplannen. Volledige as-built dossiers.

geogerefereerd engineering en intelligent modelleren van digitale terreinmodellen voor 3D-ontwerp